نتایج نفرات برتر آزمون های آزمایشی دانش آموزان مدرسه از ابتدای سال تحصیلی تا آزمون جامع 27 بهمن ماه در دوقسمت مرکز و کشور

 

نفرات برتر آزمون مدرسه پایه دوم دبستان در مرکز:

 

 1. محمد حسین سحری
 2. کیارش صانعی
 3. سهند محمد زاده

 

نفرات برتر آزمون دلفین پایه سوم دبستان در مرکز:

 

 1. پرهام سیفی
 2. کیارش یعقوبی
 3. پارسا سمیعی نظر آبادی

 

نفرات برتر آزمون دلفین پایه سوم دبستان در کشور:

 

 1. کیارش یعقوبی
 2. پارسا سمیعی نظر آبادی
 3. پرهام سیفی

 

نفرات برتر آزمون دلفین پایه چهارم دبستان در مرکز:

 

 1. مهدی شاولی کوه شور
 2. نیما عمویی
 3. شایان باغی

نفرات برتر آزمون دلفین پایه چهارم دبستان در کشور:

 1. مهدی شاولی
 2. آریانا مهرداد

 

نفرات برتر آزمون دلفین پایه پنجم دبستان در مرکز:

 1. محمد عباسی
 2. سپهر اسلامی
 3. امیررضا خراسانیان

 

نفرات برتر آزمون دلفین پایه پنجم دبستان در کشور:

 1. محمد عباسی
 2. امیر رضا خراسانیان
 3. سپهر اسلامی

نفرات برتر آزمون دلفین پایه ششم  دبستان درمرکز:

 1. شایان طلایی
 2. بردیا پرمون
 3. محمدرضا فدایی فر

نفرات برتر آزمون دلفین پایه ششم  دبستان درکشور:

 1. شایان طلایی
 2. محمدرضا رضایی فر
 3. بردیا پرمون
 4. محمدعلی سیفی راد